Tadbir Urus

Pasukan Kepimpinan Kanan

  • Arul Kanda - Presiden

  • Azmi Tahir - Ketua Pegawai Kewangan

  • Ivan Chen - Ketua Perundangan

  • Badrul Hisham Abdul KarimĀ - Pengarah Eksekutif, Pembangunan Perniagaan

  • Terence Geh - Pengarah Eksekutif, Kewangan